085 0090909 info@voedingsdeskundige.nl

Winkelmand

Wetgeving van voedings instanties

Leuk om te weten zijn de verschillende voedingsinstanties. Als je hier niet zo veel over weet is het wel leuk om hierover te lezen. Hieronder staat beknopt omschreven welke instanties er zijn en wat ze doen.

Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)Stimuleert gezond gedrag.
Zorgt voor voldoende voorzieningen voor zorg.
Overgewicht terugdringen
Minder verzadigde vetzuren, transvetzuren
Nederlandse Voedsel-en waren Autoriteit (NVWA)Waakt over veiligheid van consumentenproducten en voedsel en gezondheid van dieren die voor de consumptie bedoeld zijn.

De NVWA heeft 3 kerntaken
Risicobeoordeling en Onderzoek
Toezicht naleving wet- en regelgeving
Risicocommunicatie
LandbouwkwaliteitswetMinisterie van Economische Zaken is hiervoor verantwoordelijk
Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV)
General Food Law
Valt onder Europese wetgeving, gericht op de hele productieketen van veevoer en voeding.
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)Voedselveiligheidsprocedure ontwikkeld in 1960.
Als bedrijven voldoen aan de kwaliteits vereisten krijgen ze een certificaat: ISO22000 of EuroGAP.
WarenwetOntstaan in 1919.
Gericht op gezond, veilig voedsel, grondstoffen, productieproces.
Het ministerie VWS is hiervoor eindverantwoordelijk.
VoedingscentrumKrijgt subsidie van VWS.
Voorlichting en informatie geven over gezonde voeding.
Pleit voor goede etikettering
GezondheidsraadGeeft advies aan ministers en parlement op gebied van volksgezondheid.
Loket Gezond levenGeeft kennis en tips aan professionals van GGD’s om te werken aan welzijn en gezondheid
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Voor een verantwoordelijke en eerlijke visserij en landbouw.
TNOEen onafhankelijk onderzoeksorganisatie. Past wetenschappelijke kennis toe voor bedrijven. Om welzijn van de samenleving te versterken.
RIVMOnderzoeksinstituut van de overheid. Verzameld wereldwijde kennis. Onderzoekt chronische ziekten, infectieziekten, controleert de veiligheid van producten zoals cosmetica, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.
Wageningen University and Research (WUR)Richt zich specifiek op 3 onderwerpen
– leefomgeving
– leefstijl, gezondheid en levensomstandigheden
– voedselproductie en voeding.

ajax-loader