085 0090909 info@voedingsdeskundige.nl

Winkelmand

Retour sturen-Herroepingsrecht

Voor particuliere kopers hanteren wij de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst product.

Wat wij WEL terug nemen zijn:

  • Producten die ongebruikt zijn
  • Producten die compleet retour ontvangen zijn.
  • Producten die redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking zitten.
  • Producten die binnen 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die voldoende gefrankeerd zijn.

Wat wij NIET terug nemen zijn:

  • Producten die niet volledig retour ontvangen zijn.
  • Producten die buiten de 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die niet redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking zitten.
  • Producten die niet voldoende gefrankeerd zijn bij terug sturen.


Neem altijd per mail contact met ons op voor het juiste retouradres.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 


Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.


Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@voedingsdeskundige.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.


U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten gemiddeld € 6,50 tot maximaal € 50 zullen bedragen. Let op! Neem altijd eerst per mail contact met ons op voor het juiste retouradres.
Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: n.v.t.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
– Aan: Voedingsdeskunge.nl, De Wagenmaker 2, 1851PX Heiloo info(@)voedingsdeskundige.nl
– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 
de verkoop van de volgende goederen:de levering van de volgende digitale inhoud: de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 
– Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

– Naam/Namen consument(en) 

– Adres consument(en) 

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

– Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

ajax-loader